КЗДО №317 ДМР
Сторінка музкерівника

 

 

              

 

 

 

 

    
 

Формування духовного світу дитини через музичне виховання

 

      Формування духовного світу особистості — це велике і складне питання, що потребує комплексного і багаторівневого розв'язання. Під духовністю розуміємо внутрішній світ людини, її моральні  цінності та  етико-естетичного ставлення до життя й до своєї життєдіяльності, а також толерантного ставлення до інших культур і традицій. Вона передбачає органічну єдність духовності з історією та культуроюсвого  народу, його мовою, звичаями, традиціями.

      Наша мета виховувати гармонійно розвинуту , духовно багату людину. Забезпечити духовне життя дітей можна лише тоді, коли вони в творчій діяльності використовують свої емоційні, інтелектуальні й фізичні сили. Найкращий спосіб допомогти розвитку особистості дитини – це забезпечити дитину найнеобхіднішим – оточити її сприятливим і безпечним середовищем, людьми, які будуть своєчасно реагувати на її емоційні та інтелектуальні потреби.

      Особливе місце посідають форми й методи, які залучають дітей до художньо-музичного, мистецького світу де поєднуються традиційні методи з художньою діяльністю самих дітей — живописом, ліпленням, декоративно-прикладним мистецтвом, музикуванням, драматизацією тощо.

      У широкому сенсі музичне виховання – це формування духовних потреб людини, його етичних ставлень, інтелекту, розвитку ідейно-емоційного сприйняття і естетичної оцінки життєвих явищ.

    Музичне виховання – це розвиток здібності до сприйняття музики. Воно здійснюється в різних формах музичної діяльності, які ставлять своєю за мету розвиток музичних здібностей людини, виховання емоційної чуйності до музики, розуміння і глибоке переживання його вмісту. У такому розумінні музичне виховання – це формування музичної культури людини. Музичне виховання впливає на формування духовної культури , сприяє всесторонньому і гармонійному розвитку дітей.

      В процесі музичних занять створюються оптимальні умови для всестороннього розвитку дітей . На музичних заняттях формується емоційна сфера, удосконалюється мислення, дитина  стає чуйною  до краси в мистецтві і житті. Музичні заняття впливають  на формування естетичного смаку, сприяють становленню характеру, норм поведінки дітей, забагачують внутрішній мир яскравими переживаннями. Музичні заняття не що інше, як пізнавальний багатогранний процес, який розвиває художній смак дітей, виховує любов до музичного мистецтва - формує етичні якості дитини та її і естетичне відношення до оточуючого світу.

    На музичних заняттях  діти активно проявляють своє відношення до музики: співають, танцюють, грають на музичних інструментах, слухають музику тощо.

    Спів грає важливу роль в музичному і особовому розвитку.  Музика, особливо співи, поліпшують мову дітей. Співаючи , діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Крім того, слова в пісні підпорядковані певному ритму, що також допомагає вимові важких звуків і складів. У співі діти проявляють активність, з задаволенням разом співають, переживая одинаковіе ємоции у дітей формуються  дружні стосунки , колективізм.

     В процесі слухання музики діти знайомляться з інструментальними, вокальними творами різного характеру, сприймаючи музику діти переживають певні почуття, співчувають та радуються разом з героями музичного твору (Наприклад:  муз. П.І.Чайковського «Лялька захворіла», «Лялька видужила») Слухання музики є самостійним видом музичної діяльності. Сприйняття музики використовується для релаксації, для активізації і розвитку слухової уваги, так само розвиток вольових рис  характеру дитини. Естетичні почуття, народжені в процесі сприймання музичних творів, служать вагомим чинником духовного збагачення через усвідомлення та засвоєння змісту цих творів.

      У музичному вихованні дітей дуже велике значення мають музично-ритмічні рухи. Основою ритмічних рухів є музика, а різні  фізичні вправи, танці, сюжетно-образні рухи використовують як засоби глибшого його сприйняття і розуміння. Музічно-ритмічна  та танцювальна діяльність  здійснюється у поєднанні з музичними іграми та творчими завданнями. Ігри та забави, пісні із забавами, до яких долучається дитина є досить важливим етапом виховання, цілком усвідомленим проявом любові до всього живого й неживого, першим екологічним уроком.

    У своїй роботі по розвитку творчості використовується також наочний матеріал: картини, малюнки, музичні інструменти, музично-дидактичні ігри.   Отже, в доступній ігровій формі у дітей розвиваються музичні здібності. Під впливом музики, музичних вправ та для ігор за умови використання правильно підібраних прийомів позитивно розвиваються психічні процеси та властивості особистості, чистіше і грамотніше стає мова.

    Крім музичних занять у дитячому закладі проводяться масові заходи – свята та розваги,  які сприяють творчому  розвитку вихованців, розширенню їх здібностей та інтересів, дозволяючи відчути емоційний підйом. Саме в масових заходах вдається створити неповторну емоційну атмосферу радості, співпереживання, азарту та єднання. 

     Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Першоджерелом музики є не тільки навколишній світ, а й сама людина, її духовність, мислення і мова. Тому музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості.